UACJ Extrusion Czech

Firemní politika


Naše poslání

  • Získání spokojenosti a důvěry našich zákazníků prostřednictvím dodávání kvalitních výrobků.
  • Přispívání k rozvoji společnosti prostřednictvím seriózního rozvoje našich obchodních aktivit.
  • Svým podnikáním se podílet na prosperitě České republiky.

Naše principy

  • Nápaditě a originálně přijmout jakoukoli změnu.
  • Podílet se na sdílení informací a aktivně jednat.
  • Pracovat moudře, vždy s rozumem, efektivitou a jasnými cíli.
  • Jednat s vědomím sociální zodpovědnosti společnosti.
Naše poslání