UACJ Extrusion Czech

Firemní politika


Zásady bezpečnosti a hygieny práce

UACJ Extrusion Czech s.r.o. plně uznává že bezpečnost a hygiena práce zaměstnanců jsou základem existence společnosti. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hygieny práce je sociální zodpovědností společnosti UACJ Extrusion Czech s.r.o., která vždy jedná tak, aby bezpečnost a hygiena práce zaměstnanců byly na prvním místě při úvahách o aktivitách společnosti.

  • Nenecháváme na pracovištích žádné nebezpečné a škodlivé faktory, aby nedocházelo k pracovním úrazům. Usilujeme o kontinuální bezpečnost a hygienu práce.
  • Splňujeme zákonné požadavky bezpečnosti práce a další relevantní nařízení. Máme stále na zřeteli především bezpečnost a hygienu práce našich zaměstnanců.
  • Pro všechny zaměstnance zajišťujeme nezbytná základní i navazující školení pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce.
  • Prosazujeme vytváření uspokojivého pracovního prostředí, abychom snížili únavu a stres zaměstnanců.
  • Usilujeme o to, aby všichni naši zaměstnanci porozuměli bezpečnosti a hygieně práce a aby v rámci vnitrofiremních vztahu usilovali o zlepšení povědomí bezpečnosti a hygieny práce.
Zásady bezpečnosti a hygieny práce