UACJ Extrusion Czech

Firemní politika


Politika společnosti na ochranu životního prostředí

  • Společnost považuje ochranu životního prostředí v souvislosti s trvalým úsilím o další rozvoj za pevnou součást všeobecné podnikové strategie. Ochrana životního prostředí hraje v celé společnosti významnou roli s ohledem na blaho jeho zaměstnanců a další kvalitu života. Společnost má v úmyslu trvalým působením podporovat ochranu životního prostředí mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky s cílem jeho neustálého zlepšování.
  • Společnost se hlásí ke své sociální odpovědnosti za ochranu životního prostředí ku prospěchu současné i budoucí generace, jakož i ke své povinnosti respektovat zákony a nařízen vážící se k ochraně životního prostředí. Společnost se navíc zavazuje zavádět potřebná opatření směřující ke zmírňování ekologických následku vyvolaných jeho činností ve výrobním procesu s ohledem na jejich technickou a ekonomickou proveditelnost.
  • Společnost roto realizuje další kroky, které vedou k zabránění znečišťování prostředí, opatření k ochraně a racionálnímu využití přírodních zdrojů nezbytných pro podnikatelské aktivity kroky směřující k opětovnému zhodnocení vznikajících odpadu Společnost bude přispívat svými aktivitám k dalšímu zlepšování životního prostředí i mimo areál společnosti.
  • Společnost se zavázala, že bude zodpovědným členem společnosti a dobrým sousedem místní komunitě, zveřejní Politiku externím zainteresovaným stranám a také bude školit a obeznamovat s ní veškeré zaměstnance. UACJ Extrusion Czech s.r.o. ve své snaze příkladnou politiku ochrany životního prostředí zajistí prosazení těchto zásad a bude provádět systematickou kontrolu jejich úspěšného uplatňování.
  • Naplňování této schválené "Politiky ochrany životního prostředí" je vyhodnocováno minimálně 1x ročně při přezkoumávání systému environmentálního managementu vedením společnosti.
Politika společnosti na ochranu životního prostředí