UACJ Extrusion Czech

Firemní politika


Zásady kvality

Společnost UACJ Extrusion Czech s.r.o. usiluje o zlepšování jakosti svých výrobku prostřednictvím účasti všech svých zaměstnanců na procesu řízení kvality a vyrábí produkty tak kvalitní, aby uspokojila potřeby všech svých zákazníku a získala si jejich důvěru.

  • Vytvořili jsme funkční systém řízení kvality za účelem prosazování všech činností souvisejících se zlepšováním kvality.
  • Splňujeme všechny patřičné požadavky na systém řízení kvality dle mezinárodních standardu, snažíme se ho dodržovat a neustále zlepšovat.
  • Stanovili jsme měřitelné cíle kvality, které neustále přehodnocujeme, abychom nadále rozvíjeli politiku společnosti.
  • Usilujeme o to, aby se všichni zaměstnanci ztotožnili s politikou kvality a snažíme se jejich povědomí o kvalitě rozšiřovat.
Zásady kvality